Waarborg en garantie

Energie Spaar Woning staat voor zekerheid. Daarom werken wij met een waarborg garantie. Hiermee wordt gegarandeerd dat de woning wordt afgebouwd en eventuele problemen na de oplevering worden verholpen.

Daarnaast wordt de woning als optie opgeleverd door Vereniging Eigen Huis en de kierdichtheid van de woning getest middels een Blower Door Test.

Hoge kwaliteit
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Hoge kwaliteit

De Energie Spaar Woningen worden gebouwd met een hoge kwaliteit. Fabrieksmatig door professionele bedrijven in geconditioneerde omstandigheden.
Woningborg certificaat
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Woningborg certificaat

Een Energie Spaar Woning wordt gebouwd met Woningborg certificaat. Dit garandeert:
Afbouw: gaat het bouwbedrijf vóór de oplevering van uw woning failliet, dan zorgt Woningborg zonder extra kosten voor de afbouw.
Herstel: Woningborg garandeert de bouwkundige kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken geldt een langere garantietermijn van 10 jaar en 3 maanden.

 

Opleveringskeuring Vereniging Eigen Huis
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Opleveringskeuring Vereniging Eigen Huis

Energie Spaar Woning biedt u een opleveringskeuring aan, die vóór de geplande oplevering van uw woning wordt uitgevoerd door Vereniging Eigen Huis. Na een visuele inspectie krijgt u een overzicht van de zichtbare bouwkundige gebreken, mochten die aanwezig zijn.
Blower-Door-Test garantie kierdichtheid
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Blower-Door-Test garantie kierdichtheid

Om te voorkomen dat warme lucht door kieren naar buiten verdwijnt, wordt uw Energie Spaar Woning getest op luchtdichtheid. Dit gebeurt met de speciale Blower-Door-Test, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Zowel voor als na de definitieve afwerking van de geïsoleerde gebouwschil wordt de woning met de Blower-Door-Test gecontroleerd op luchtdichtheid en over-/onderdruk. Ook worden – waar nodig en mogelijk – thermografische (infrarood) opnames gemaakt om eventuele lekken te traceren en verhelpen. Bij oplevering ontvangt u een BlowerDoorTest-certificaat, waarmee wij garanderen dat uw woning aan de Passiefhuiseis voldoet.