Ons proces

Het proces bouwen van uw Energie Spaar Woning is een gemakkelijke en goede samenwerking van begin tot het eind. Zo hebben we een simpel en modern proces ontwikkeld wat ons onderscheid van de traditionele bouwers. Na de afgifte van de omgevingsvergunning is de woning zelfs binnen 8 weken woongereed.

Vrijblijvend gesprek met Energie Spaar Woning

U heeft een bouwkavel in optie of aangekocht en heeft een oriënterend gesprek. Wij informeren u uitgebreid over onze mogelijkheden en werkwijze. Tevens lopen we een checklist door waar alle aspecten van het bouwen van een woning aan de orde komen. Voor welk woningtype, welke bouwmethode en welk Energieneutraal huis bouwen gaat u voor. En vindt u duurzaam bouwen belangrijk?

Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op ons kantoor. Zoom of Teams overleg is ook een mogelijkheid.

Het Masterplan

Samen met de architect nemen wij u wensen door. Wij kijken naar de bouwkavel en de voorwaarden van de gemeente. Uw wensen en de voorwaarden worden vertaald in het Masterplan. In dit Masterplan vindt u een drietal woningontwerpen, een tweetal energieconcepten BENG en NoM Energieneutraal huis bouwen en een aantal afwerkingsscenario’s van de woning gebaseerd op Ecologisch bouwen. Dit allemaal overzichtelijk vertaald in Euro’s, zie Bouwkosten van een woning. Op basis hiervan kunt u een goede keus maken en kijken of het allemaal haalbaar is.

Aankoop van de bouwkavel

Met het Masterplan bent u naar de hypotheekverstrekker geweest. Nadat duidelijk is geworden dat voor u de bouw van de woning financieel realiseerbaar is, koopt u de bouwkavel.

Definitief ontwerp

Bent u helemaal tevreden over het eerste ontwerp dan wordt het verder uitgewerkt in een definitief ontwerp, d.w.z. uitgewerkte tekening, technische omschrijving, gespecificeerde begroting en een concept aannemingsovereenkomst. Tevens wordt ook al een sondering op de bouwkavel uitgevoerd om te zien wat de draagkracht van de grond is.

Aannemingsovereenkomst

Met de aannemer sluit u een aannemings-overeenkomst af, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt. De samenwerking wordt formeel vastgelegd. De Waarborg en garantie maakt hier een onderdeel van uit.

Aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning)

De architect dient het schetsontwerp in bij de welstandscommissie van de gemeente. Ofwel wordt het schetsontwerp op verzoek van de commissie op kleine punten aangepast ofwel krijgt u een definitief akkoord. De omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd. Het moment dat de bouw

De uitwerking en bouwvoorbereiding

In afwachting van de vergunning bereidt de aannemer de bouw voor en maakt onder ander een gedetailleerde planning. In een overzicht wordt aangegeven wanneer u een definitieve keuze moet maken voor wat betreft de stenen, de voordeur, uw tegels, de binnendeuren, de trappen en het sanitair.

De realisatie van de woning

Als de omgevingsvergunning is afgegeven wordt gestart met de voorbereiding en productie van de woning in de fabriek. Twee weken voordat de woning productie gereed is wordt de fundering voor de woning gemaakt op de bouwkavel. Vervolgens wordt de woning in delen vervoerd naar de bouwplaats en gemonteerd op de fundering. Binnen een maand is de woning woon- en sleutelklaar.

Energieneutraal en levensloopbestendig

Oplevering

De oplevering vindt plaats binnen de op voorhand afgesproken bouwtijd. Een belangrijk moment, waarop u uw droomhuis kunt betrekken! De opleveringskeuring wordt uitgevoerd door Vereniging Eigen Huis. Daarnaast vindt er een Blowerdoor test plaats en worden er infrarood foto’s gemaakt om de kierdichting van de woning te meten en de isolatie te controleren.  Het energielabel en het woningdossier wordt ook aan u overhandigd.

Energieneutraal bouwen

Nazorg en onderhoud

Wij kunnen u bij het opleveren van de woning een MJP voor het onderhoud van uw woning leveren. Tevens kunnen er onderhouds-contracten aangeboden worden voor bv. het onderhoud van de technische installatie.