Ecologische woning bouwen

Jij vindt natuurlijke materialen ook belangrijk.

Ecologisch bouwen

Duurzaam en energiezuinig wonen voor iedereen is ons doel. Met ecologisch bouwen willen wij zo groen mogelijk bouwen met de nieuwste bouwtechnieken. Bouw je mee?
Dik Roetert Steenbruggen, Energie Spaar Woning

Wat is ecologisch bouwen?

Bij ecologisch bouwen zijn energie, materialen, water, natuurinclusief de thema’s. Uiteindelijk levert dit een hele duurzame, comfortabele, gezonde en klimaat adaptieve woning op. Door onder meer hoge isolatiewaarden, zonne-energie, natuurlijke bouwmaterialen zoals houten constructies, groene daken en wateropvang reduceert de woning de CO2 en stikstof uitstoot. Energie Spaar Woning heeft inmiddels veel ervaring met ecologisch bouwen. Al onze woningontwerpen kunnen ecologisch gebouwd worden.


Energie

Hoge energieprestaties door hoge isolatiewaarden, duurzame energie door een luchtwater warmtepomp en zonne-panelen. Maar ook drielagen glas en een goede kierdichting zijn belangrijk voor ecologisch bouwen. Daarmee voldoet de woning ruimschoots aan de huidige BENG eisen. Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuwe norm voor nieuwbouwwoningen: BENG (bijna energieneutraal bouwen). Maar de ecologisch gebouwde woning kan nog energiezuiniger worden uitgevoerd tot zelfs NoM (Nul op de Meter).

Materialen

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen om duurzame energie, maar óók om het gebruik van duurzaam materiaal. De ecologisch gebouwde woning bestaat uit zoveel als mogelijk uit natuurlijke materialen. De constructie van de woning wordt gemaakt van hout en of stro. De isolatie van de schil van de woning is een houtwol of cellulose. De gevels worden afgewerkt met hout, zink of stuc. De ramen, deuren en kozijnen zijn natuurlijk van hout.

Water en klimaatadaptatie

Op het gebied van waterbesparing bestaat de ecologisch gebouwde woning uit een systeem voor hergebruik van regenwater en een circulaire douche.
Naast rekening houden met de dieren, is klimaatadaptief bouwen steeds belangrijker. Dit houdt in dat gebouwen, steden en straten beter bestand worden gemaakt tegen extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan de toepassing van groene daken of gevels, of groene infiltratiesystemen die water opvangen.

Natuurinclusief bouwen

Duurzaam bouwen gaat om meer dan alleen energie besparen of om materiaal hergebruiken. Het gaat ook om rekening houden met de omgeving waar je bouwt. Denk hierbij aan het behoud van biodiversiteit en aan de leefbaarheid voor planten en dieren in de woonomgeving.
Groene gevels, groene daken, vogelnestkasten maken onderdeel uit van de ecologische woning. Natuurlijk kan de biodiverse tuin hier niet ontbreken.


Natuurinclusief bouwen levert u een meerwaarde op voor uzelf én uw omgeving. Met goedkope voorzieningen in en om uw bedrijfspand of woning zorgt u ervoor dat diersoorten als huismus, gierzwaluw en vleermuis een onderkomen hebben. Zij vangen muggen en andere schadelijke insecten weg, u helpt mee aan hun voortbestaan.
De natuurinclusieve bouwpraktijk laat zien dat het gemakkelijk toe te passen is, en snel tot resultaat leidt. Met eenvoudige maatregelen kunt ook U aan de slag! Zie ook de website natuurinclusief bouwen.

Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen hoe doe je dit?

Meer informatie over ecologisch bouwen

Onderstaand een filmpje over ecologisch bouwen. In 2050 moet Nederland volledig CO2-Neutraal zijn, dat is in juli 2018 vastgelegd in het Klimaatakkoord. Tot voor kort dachten we bij duurzaamheid voornamelijk aan het beperken van de CO2-uitstoot en aan de beperking van onze afvalstromen. Sinds mei 2019 is daar nog een belangrijk thema bijgekomen: de beperking van de stikstofuitstoot.
Met ecologisch te bouwen kun je de stikstofuitstoot bij een bouw van een woning naar beneden brengen en de CO2 uitstoot zelfs minimaliseren.